justicetwee.jpg

Advocatenkantoor Assen | Sluyter Advocaten

 

Sluyter Advocaten verleent diensten op civiel- en bestuursrechtelijk gebied.

Onze opdrachtgevers zijn overheden, instellingen, MKB-bedrijven en enige particulieren.

We richten ons op excellente dienstverlening aan relaties, waarmee wij een duurzame band hebben. Die kwaliteit ligt vanzelfsprekend in een goede belangenbehartiging in vaak complexe zaken. Minstens zo belangrijk vinden wij onze bereikbaarheid, actieve informatie en ons voortdurend overleg met opdrachtgevers.

Incidentele opdrachten nemen wij in behandeling, als we ervan overtuigd zijn dat we daadwerkelijk wat voor u kunnen betekenen. Op basis van een quick scan beoordelen we of uw zaak kans van slagen heeft en door ons behandeld kan worden.

 

Kantoorklachtenregeling

Informatie Dienstenrichtlijn