justicetwee.jpg

Advocatenkantoor Assen | Sluyter Advocaten

Sluyter Advocaten is een gerenommeerd advocatenkantoor in Assen.

Het kantoor richt zich op de zakelijke dienstverlening aan ondernemingen. We zetten ons in het bijzonder in op het stevig incasseren van uw facturen.

Wij werken voortbouwend op gratis incassodiensten van Sluyter Incasso. We kunnen uw incasso versterken door beslaglegging en gerechtelijke maatregelen. Onze deurwaarders zorgen voor een effectieve afwikkeling.

Een opdracht aan Sluyter Incasso of aan Sluyter Advocaten betekent dat u verzekerd bent van een adequate en doorgaans kosteloze incasso, vanaf de eerste aanmaning tot en met de inning.

DAS Rechtsbijstand: NU OOK DEKKING IN BESTUURSRECHT

Goed nieuws: U kunt nu ook in bestuursrechtelijke procedures een advocaat naar eigen keuze inschakelen, op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

In november 2013 oordeelde het EU-hof dat een verzekerde altijd zelf mag bepalen wie hem rechtsbijstand verleent in een gerechtelijke of administratieve procedure. Daaronder vallen ook bezwaarprocedures in het bestuursrecht, zo luidt de meest recente uitspraak van het hof in twee zaken. “DAS zal deze uitspraak uiteraard respecteren”, zo luidt de reactie van deze verzekeraar. Vrije advocaatkeuze geldt nu ook voor procedures in het bestuursrecht. Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruikmaakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden.

Alsnog vergoeding

DAS-klanten die eerder bot hebben gevangen met een verzoek om externe rechtsbijstand bij bestuursrechtelijke procedures, kunnen alsnog een vergoeding vragen. “Dat kan als DAS eerder vergoeding van de kosten van een advocaat voor een dergelijke procedure heeft afgewezen én als de verzekerde een declaratie van een advocaat kan overleggen.”

60.000 zaken

Naar schatting gaat het in totaal om jaarlijks 40.000 tot 60.000 zaken die hiervoor in aanmerking komen. Al zal niet iedereen voor een eigen advocaat kiezen, het is goed om te weten dat u niet verplicht kan worden genoegen te nemen met een door uw verzekeraar aangewezen advocaat of jurist.

Uw advocaat : Peter Sluyter