justicetwee.jpg

Advocaten


 

Peter Sluyter

 Peter Sluyter

LinkedIn_Logo

Peter Sluyter voert sinds 30 jaar een bestuurs- en civielrechtelijke praktijk. Ook is hij faillissementscurator.

Voor Peter is belangrijk dat hij zijn naam als serieus gesprekspartner blijft houden. Hij zal uw zaak niet in behandeling nemen, als er geen redelijke argumenten (meer) zijn om uw gelijk te bepleiten.

Peter heeft vele bestuursfuncties vervuld, onder meer in het vrijwilligerswerk, de sport, de advocatuur, het voortgezet onderwijs en het faunabeheer. Hij is momenteel voorzitter van de ondernemersvereniging MKB Binnenstad Assen en lid van de Raad van Toezicht van RTV Drenthe.


 

Albert Jan Boer
LinkedIn_Logo

Albert Jan Boer legt zich toe op het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het procederen over nalatenschappen. Hij is geschoold in het Nederlands recht en het belastingrecht. Fiscaal richt hij zich op invorderingsrecht en fiscale aansprakelijkheid.

Albert Jan bedient sinds 1984 een selecte praktijk van trouwe opdrachtgevers met grote financiële belangen. Ook u zult hem waarderen vanwege de door hem geleverde kwaliteit en zijn zakelijke en directe aanpak.

Als bestuurder en adviseur was en is Albert Jan onbezoldigd betrokken bij sportactiviteiten en bij het erfgoed van Harry Muskee (Cuby & the Blizzards).