rechtsgebieden6566.jpg

Incasso

Een stevig debiteurenbeleid is een ‘must’ voor elke onderneming. Sluyter Incasso zet zich in om snel, zonder kosten aan u te berekenen, uw onbetaalde facturen te incasseren.
De incassokosten worden enkel verhaald op uw debiteur, en dus niet op het te ontvangen factuurbedrag. Zo bent u verzekerd van een kosteloos incassotraject met meerwaarde, waaraan u zelf geen tijd hoeft te spenderen. Onze incassomedewerkers begeleiden in iedere zaak het gehele traject, ongeacht de hoogte van het gefactureerde bedrag. Zij proberen middels stevige brieven en telefonisch contact de debiteur aan te zetten tot betaling. Zo nodig wordt nog eens schriftelijk aangemaand. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, kunnen wij u adviseren, en zo u wilt, bijstaan in een vervolgtraject.

Sluyter Advocaten kan u niet alleen helpen bij de uitvoering van uw debiteurenbeleid, maar kan u indien dat nodig is tevens helpen met het opzetten van een stevig debiteurenbeleid. Hierbij kunt u onder andere denken aan het nakijken dan wel opstellen algemene voorwaarden en overeenkomsten. Sluyter incasso stelt voor u orde op zaken en zet stevig in voor het beste resultaat.

Ga naar Sluyter Incasso >>>