rechtsgebieden6566.jpg

Huurrecht

Bij de huur of verhuur van een woning, winkel- of bedrijfspand kan gemakkelijk een geschil ontstaan. Het is daarom van belang om vooraf duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen in een deugdelijke huurovereenkomst. Als er toch een geschil ontstaat staan de belangen van de huurder en verhuurder hierbij in het gros van de gevallen lijnrecht tegenover elkaar.
Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied. Dit vraagt om een specialistische en anticiperende aanpak. Sluyter Advocaten staat zowel huurders als verhuurders bij met opstellen van een huurcontract en adviseert, onderhandelt en procedeert overtuigend in huurgeschillen. Wat ons hierbij kenmerkt is dat wij door de combinatie van ervaring en diepgaande kennis van het huurrecht optimale juridische bijstand kunnen bieden.