rechtsgebieden6566.jpg

Ondernemingsrecht

Ondernemen is topsport. Niet enkel omdat u als ondernemer de kansen moet herkennen en deze moet benutten, maar zeer zeker ook omdat u de risico’s zoveel mogelijk wenst te beperken. Als een risico zich dan toch openbaart zal de schade zoveel mogelijk ingeperkt moeten worden. Sluyter Advocaten kent al een geruim aantal jaren een succesvolle ondernemingsrechtpraktijk en kent derhalve het klappen van de zweep. Wij adviseren u graag over mogelijke juridische risico’s en het afwenden van deze risico’s. Hierbij kunnen wij voor u fungeren als klankbord voor de bij u levende plannen, maar kunnen wij u tevens succesvol bijstaan in een gerechtelijke procedure.