rechtsgebieden6566.jpg

Ruimtelijke ordening

Mensen maken op verschillende manieren gebruik van de bodem, de lucht en het water. Daarom moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt over de bestemming en het gebruik van deze elementen. U kunt hierbij denken aan de aanvraag van een bouwvergunning voor een woning, maar ook aan zeer grote projecten, zoals aanleg van nieuwe infrastructurele voorzieningen zoals spoorwegen of waterwegen.

Vaak gaan met vraagstukken rond ruimtelijke ordening grote en tegenstrijdige belangen gemoeid. Nieuwe ruimtelijke plannen en regels kunnen immers zowel fysiek als financieel grote gevolgen hebben. Hoewel ruimtelijke ordening iedereen aangaat, brengt het woud aan beginselen en regels met zich mee dat enkel een specialist door de bomen het bos nog ziet. Sluyter Advocaten bezit dit specialisme als geen ander, zodat wij u deskundig voor kunnen lichten alsmede daadkrachtig voor u kunnen procederen wanneer dit nodig is.