advocaten12.jpg

Rechtsgebieden

Sluyter Advocaten biedt u ruim 30 jaar ervaring op civiel- en bestuursrechtelijk gebied.

In het bestuursrecht treedt Sluyter Advocaten op voor en tegen overheden.

Sluyter Advocaten heeft in opdracht van overheden geadviseerd, bemiddeld, gearbitreerd en geprocedeerd in conflicten met ondernemers en particulieren. Meestal gaat het daarbij om zaken waarbij ook civielrechtelijke aspecten een rol spelen. In zuiver bestuursrechtelijke zaken kan de overheid het doorgaans ambtelijk wel af.

Bij het optreden tegen de overheid gaat het vaak om het mogelijk maken van bouw- of bedrijfsplannen, of bestuurlijke handhaving. Het komt nogal eens voor dat er kanttekeningen zijn te plaatsen bij de opstelling van de overheid. Sluyter Advocaten heeft zich in dat soort zaken altijd kritisch opgesteld, met als resultaat dat overheden dikwijls bakzeil hebben moeten halen.

Het civiele recht is heel breed, want gaat over alle rechtsbetrekkingen welke personen met elkaar kunnen hebben.

Op civielrechtelijk gebied legt Sluyter Advocaten zich toe op vermogensrechtelijke betrekkingen. Dat gaat van een eenvoudig huur- of arbeidsgeschil tot complexe vraagstukken over verdeling, zekerheden, maat- en vennootschappen, fraude en contractuele uitleg.

Sluyter Advocaten heeft de ervaring om u niet alleen uw positie uit te leggen, maar u ook de verschillende mogelijkheden uiteen te zetten om de zaak tot een einde te brengen. Met soms verfrissend nieuwe voorstellen, om een ogenschijnlijk vastgelopen probleem toch weer vlot te trekken.