Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Hoewel het uitgangspunt van het arbeidsrecht is dat werkgever en werknemer zelf afspraken kunnen maken, komt het dikwijls voor dat er onenigheid ontstaat tussen de werkgever en de werknemer. Zo kunnen zij het oneens zijn over de interpretatie van bedingen in de arbeidsovereenkomst, kan het overeengekomen beding in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen of wil een der partijen vroegtijdig afscheid van elkaar nemen.

Met het huidige economische klimaat is het van groot belang dat met kennis van zaken een realistische inschatting wordt gemaakt van kansen en risico’s. Sluyter Advocaten bezit het specialisme en strategisch vermogen om uw zaak tot een gewenst einde te brengen. Sluyter Advocaten adviseert en procedeert voor zowel werkgevers als werknemers.

Met name in het arbeidsrecht geeft een nauwe samenwerking waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste lijnen worden uitgezet doorgaans het beste resultaat. Dit begint al met een deugdelijke arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer de gemaakte afspraken duidelijk vastleggen zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Niet alleen voor het voorkomen van arbeidsconflicten maar ook voor het oplossen daarvan kunt u bij Sluyter Advocaten terecht. Of het nu gaat om vragen over arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebedingen, ontslag, gouden handdrukken, re-integratieverplichtingen en meer, onze arbeidsrechtadvocaten zijn het antwoord op al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.